نحوه عملکرد فیلتر های کارتریج

فرآیند تولید

این نوع فیلتر کارتریج ها با پلی پروپیلن 100% خالص به شیوه ذوب ریسی(اکسترود) و بدون استفاده از هر نوع ماده شیمیایی دیگر می باشد. این ترکیب و فرم اسکترود شده از رشته های بهم پیوسته با سطح مقطع چند لوبی با تعداد زیادی میکرو حفره میان هر یک از رشته های جدا از هم، تشکیل گردیده است. رشته های بهم پیوسته خیلی طولانی و محکمی که بطور رندوم نسبت به هم جهت دار، آمیخته، بهم گره خورده و در هم پیچیده می شوند. سطح مقطع چند لوبی رشته ها وقتی که با ساختار رندم همراه شود، باعث ارتقاء نسبت حفره به جاهای پر می شود.این حفره ها، ظرفیت به تله انداخت گرد و خاک و آلودگی را بالا و مقاومت در برابر جریان آب را پایین می برند.

وقتی این ماده به یک فیلتر کاتریج تبدیل می شود، هر یک از این رشته های پیوسته بدون خم شدگی، در واقع یک کارتریج عاری از مشکل نفوذ ماده اولیه در آب را می سازند. این کارتریج ها، هیچ رشته کوتاهی در ساختار خود ندارند که سبب شل شدن و کنده شدن تکه ای از کارتریج و نهایتا افتادن در آب بشود، این مساله یک مشکل کلی است که با فیلتر کارتریج های مرسوم همراه است. همچنین هر رشته نخ، حلقه ها یا لوب های کوتاه بیرون زده تصادفی رشته های مجاور را گیر می اندازد که در نتیجه یک ساختار خیلی پایدار ایجاد می شودکه در آن نخ ها در جایی قفل می شوند و از رول شدن و تغییر شکل یک طرف کارتریج جلوگیری می شود. ساختار پایدار ترکیب فیلتر، یک ویژگی آب بندی خوبی را از سمت لبه های دو طرف کارتریج فراهم میکند. این کارتریج ها، تحت شرایط جریان متغییر و نوسانات فشار، ، مقاومت بیشتری نسبت به جدا شدن ذرات گیر افتاده در حفره ها از کارتریج را دارند.

با این ترکیب پیشرفته (یک الگوی مارپیچ خاص از ماده رشته ای مانند)، هیچ فضای باز لوزی شکل مانندی وجود ندارد و این ترکیب نخی شکل تمام فضاها را می پوشاند. مایع از طریق سرتاسر ساختار رشته ها جریان می یابد و ذرات آلودگی ها به تغییر مسیر وادار میشوند به طوریکه به عمق کارتریج حرکت می کنند. فیزیک جریان به گونه است که این امکان بوجود می آید که ذرات کوچکتر از اندازه مسیر به دام بیفتد.

در آخر، تمام تکنولوژی پیشرفته مارپیچ کردن ، مواد پلیمری اولیه، تعداد سطح مقطع ها و حفره بین هر رشته که بطور پیوسته از آغاز تا پایان ساخت کارتریج کنترل می شود. در لایه های داخلی، رشته ها نسبت به هم نزدیکتر پیچ می خورند و فضای بین رشته ها رفته رفته به سمت لایه های بیرونی افزایش می باید. این تکنولوژی مارپیچ کردن دارای ویژگی های گرید بندی چگالی واقعی، گیر افتادن ذرات درشت تر در لایه های بیرونی و ذرات ریزتر در لایه های درونی را داراست و از طریق حفظ کشش مارپیچ یکسان، ساختار رشته ها، پایداری یکسان در سرتاسر عمق کارتریج، عملکرد بهتر و پایدارتری دارد.

همچنین نتایج تست، ظرفیت دو برابری نگهداری آلودگی ها و طول عمر در شرایط مساوی نسبت به سایر فیلتر ها را نشان داد. تمام اینها یعنی عملکرد بهتر فیلتراسیون و کاهش هزینه ها.

 

پست های اخیر